Afscheidslocatie

Als uitgangspunt bij het kiezen van een afscheidslocatie wordt meestal eerst gekeken vanuit praktisch oogpunt. Maar hier spreekt het gevoel tevens een belangrijke rol. Het is wel zo prettig als u zich op uw gemak voelt en de sfeer van de locatie u aanspreekt.

Bij een begrafenis is het vaak een logische keuze om het afscheid vanuit de naastgelegen aula te laten plaatsvinden.
Bij een crematie wordt het crematorium regelmatig gekozen als plek voor zowel het afscheid als de condoleance / het informeel samenzijn.
Alle faciliteiten zijn veelal aanwezig. In de grote aula van zowel het crematorium in Zutphen als in Deventer staat een vleugel. Er kan muziek afgespeeld worden, foto’s getoond en er kan een opname van de dienst worden gemaakt. Qua catering is in overleg eigenlijk alles mogelijk.

Een kerk kan zowel door kerkleden als niet-leden gebruikt worden als afscheidslocatie. Als plek voor de condoleance wordt dan vaak gebruik gemaakt van een (nabij gelegen) restaurant; zeker wanneer men een informele sfeer wil creëren.

Steeds vaker wordt de mogelijkheid geboden om in een restaurant behalve de condoleance, de afscheidsdienst daar te houden. Een goede optie, vooral wanneer het restaurant favoriet was bij de overledene.

Thuis een afscheid en/of condoleance organiseren kan soms ook de voorkeur hebben. Ik bekijk dan graag met u wat er praktisch mogelijk is om dit in of bij het huis te realiseren.