De rouwkaart

Om het overlijden aan te kondigen wordt er eigenlijk altijd een rouwkaart verstuurd, meestal op de tweede dag na overlijden.
De rouwkaart kan daarna worden gebruikt als uitgangspunt voor het opstellen van een rouwadvertentie in een week- of dagblad. Daarnaast kan het ontwerp van de kaart een vervolg krijgen op de omslag van een boekje/liturgie dat bij de afscheidsbijeenkomst gebruikt gaat worden of later bij het maken van een dankbetuiging.

Voor het ontwerpen van een rouwkaart bestaan er 'standaard-boeken' met voorbeelden. Toch wordt het steeds gebruikelijker om een "eigen"  - en dus persoonlijke  - kaart te maken. Hier kan een foto van de overledene of van diens hobby voor gebruikt worden.
Een kaart kan in zwart/wit of kleur, met of zonder rouwrand, vierkant of in de vorm van een rouwbrief gemaakt worden.

Samen met u en een vakkundige drukker komt er op deze manier een unieke en heel persoonlijke kaart tot stand.